Privacy & Cookie Statement


Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft HartingBank informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

 
Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.
Dit statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door HartingBank B.V. HartingBank is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in deze verklaring.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Contact opnemen, klacht indienen of offerte aanvragen
Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contact- of offerteformulier stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, plaatsnaam, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we u tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven.

Adviesgesprek aanvragen
Wanneer u advies wilt ontvangen over een van onze producten, dan kunt u via een formulier op onze website een adviesgesprek aanvragen. Wij vragen om uw naam, geslacht, plaats, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie zoals de naam van het bedrijf of de instelling en de afdeling waar u werkt). Daarnaast gebruiken wij de inhoud van uw bericht om uw verzoek of vraag te beantwoorden. Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de aanvraag of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Service- en reparatieopdracht
Is een service of reparatie nodig voor een hulpmiddel, dan kunt u bij ons een service- en reparatieopdracht indienen via onze website. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, hebben wij verschillende gegevens nodig: organisatie, locatie, afdeling en plaatsnaam waar u werkzaam bent, informatie omtrent het hulpmiddel, en de naam en contactgegevens van de contactpersoon. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de service- en reparatieopdracht.

Klantenportal
Met een HartingBank-account heeft u toegang tot de klantenportal. Binnen de portal kunt u voor uw cliënten hulpmiddelen aanvragen, een reparatie- of aanpassingsaanvraag indienen, en bonnen ondertekenen. Hiervoor verwerken wij verschillende gegevens: uw inloggegevens, naam, contactgegevens, organisatie waar u werkzaam bent en de rol die u binnen de organisatie bekleedt. Wij bewaren uw gegevens totdat u uw account verwijdert, of tot maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst heeft ingelogd in de klantenportal. Voor de gegevens die u verwerkt van uw cliënten zijn wij ofwel verwerker ofwel beiden zelfstandig verantwoordelijke. In dat laatste geval vragen wij uw cliënten duidelijk te informeren dat u gegevens van hen aan ons doorgeeft.

Solliciteren
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij uw geboortedatum en -land, cv, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties. Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

Social Media


Op onze website zijn social media buttons opgenomen van LinkedIn en Twitter. Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media-websitepagina’s. Als u op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter uw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?


HartingBank neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?


HartingBank deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde partij onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen HartingBank zich bevindt: Medux. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Zorginstellingen
HartingBank kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Cookies


Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. HartingBank gebruikt cookies om:
 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • U gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies)
Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.
Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

KeyNaamCategoriePartijOmschrijvingBewaartermijnUit te schakelen?
DoubleclickGoogle AdwordsAdsThird/OwnOptimaliseren van advertenties.1 jaarJa
GstaticGoogle fontsFunctioneel / StylingThirdWeergeven van bepaalde lettertypen op de website.Max. 1 jaarNee
YouTubeYouTubeFunctioneelThird/OwnEen cookie zodat je Youtube filmpjes op onze site kan bekijken.Maximaal 2 jaarNee
_ga / _gid / _gat...Google AnalyticsAnalyticsOwnAnalyseren van bezoekersgedrag op de websiteMaximaal 2 jaarJa
Fast.fontsFast fontsFunctioneel / StylingThirdMaakt dat fonts getoont worden zoals de bedoeling isBrowser sessieNee
TypekitTypekitFunctioneel / StylingThirdWeergeven van bepaalde lettertypen op de website.Browser sessieNee
WebpackWebpackFunctioneel / CompilerThird/OwnEen manier om onze code klein te houden en snel uit te pakken zodat je een snelle website krijgtBrowser sessieNee
GTMGoogle tag managerAnalyticsThird/OwnEen manier om plug-ins en cookies van Google makkelijk te installeren op onze websites.Max. 2 jaarJa
Google ads servicesGoogle ads servicesAdsThird/OwnEen cookie om advertenties gerichten te kunnen tonenMax. 2 jaarJa


In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites


Op deze website kunnen links naar websites van onze partners voorkomen. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar


HartingBank heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van uw kind zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.


Welke privacyrechten heeft u?


HartingBank maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heeft u de volgende rechten:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Het laten beperken van de verwerking
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens
Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te printen en te sturen naar functionarisgegevensbescherming@medux.nl.

Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens


Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Daarnaast kunt u een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
HartingBank B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Reactorweg 160
3542 AD Utrecht
E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl
Aan het laden
Aan het laden